PFU-møte januar 2016

Årets første møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) er torsdag 21. januar.

Sakslista teller ni saker med full behandling:

  1. Sak 274/15 – NN mot Kapital
  2. Sak 279/15 – Klostergården mot NRK
  3. Sak 283A/15 – Stiftelsen Vilde ved adv. mot Byavisa Tønsberg
  4. Sak 296/15 – NN mot Her og Nå
  5. Sak 311/15 ABCDE – A: Redaksjonsklubben i Fædrelandsvennen, B: Kjell Ingvaldsen, C: Aksel Stave Ervik, D: Kristoffer Larsen, E: Redaksjonsklubben i NTB mot VG
  6. Sak 341/15 – Liv Anniken Berg mot Finansavisen
  7. Sak 354/15 – Ice Norge AS mot Troms Folkeblad
  8. Sak 358/15 – Adv. Ninja Roede pva klient mot TV 2
  9. Sak 383/15 – Simon Korsmoe mot Dagsavisen

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om: Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område).
Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av tre av sakene direkte via sine nettsider.

Sak 311/15 ABCDE – A: Redaksjonsklubben i Fædrelandsvennen, B: Kjell Ingvaldsen, C: Aksel Stave Ervik, D: Kristoffer Larsen, E: Redaksjonsklubben i NTB mot VG
Sak 354/15 – Ice Norge AS mot Troms Folkeblad
Sak 358/15 – Adv. Ninja Roede pva klient mot TV 2

Torsdagens møte starter kl.9.30, og sendingen starter samtidig.