PFU: – Kommersielt stoff må merkes tydeligere

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med brudd i tre av fire tekstreklamesaker under dagens møte.

– Hovedbudskapet ut til mediehusene må være at måten publikum kan skille mellom redaksjonelt og kommersielt stoff på, må bli enda tydeligere, sier utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen som representerer journalistene i PFU.

Utvalget gikk i dag dypere ned i spørsmålet om innholdsmarkedsføring og vurderte tekst som lages i medienes kommersielle avdelinger. – Utvalget legger samme standard til grunn her som ellers, at det må være tydelig for leseren hva som er redaksjonelt innhold og hva som kommer fra utsiden av redaksjonen. Den ansvarlige redaktør har også ansvaret for det ikke-kommersielle innholdet i sin mediepublikasjon, sier Johnsen.

Fire saker

Torsdag 18. desember var Pressens Faglige Utvalg (PFU) samlet til årets siste PFU-møte. Hele fire tekstreklamesaker var til behandling. Tre av sakene var klaget inn av Gard L. Michalsen, som selv jobber i media, og klagene var mot Nettavisen, nettstedet Kampanje og avisa iTromsø. Den siste saken var en klage fra Gunnar Bodahl-Johansen og Vidar Ystad mot Nettavisen.

Alle klagene gjaldt uklarheter i skillet mellom det redaksjonelle og det kommersielle innholdet, og spesielt Vær Varsom-plakatens punkt 2.6 og Tekstreklameplakatens punkt 5.

Diskusjonene i utvalget gikk i hovedsak ut på om merkingen og presentasjonsformen av kommersielt innhold var tydelig nok. Også en eventuell tekstlikhet ble diskutert; hvorvidt det kommersielle innholdet etterligner det redaksjonelle innholdet.

Opptak av debatten kan du se her.

Konklusjoner:

PFUs uttalelser finner du nedenfor, men kort oppsummert ble konklusjonene slik:

Nettavisen ble felt for brudd på god presseskikk i begge klagesaker fordi utvalget mente at det var for dårlig merking av det kommersielle stoffet på forsiden. Ord som «shopping» og «reisetips», i kombinasjon med handlekurv,  mener utvalget ikke er tydelig nok for publikum.

Les hele PFUs uttalelse i sak 291/14 – Gard L.Michalsen mot Nettavisen og i sak 352/14 – Gunnar Bodahl-Johansen mot Nettavisen

I klagen mot Kampanje var utvalget i tvil, men kom etter en samlet vurdering til at merking som «betalt tjeneste» er tydelig nok. Her kan du lese hele PFUs uttalelse.

Når det gjelder avisen iTromsø gjaldt dette avisens forside som i sin helhet var viet til en annonse. Her mente utvalget at annonser på forsider er ok. Men i dette tilfellet var merkingen for dårlig og annonsen etterlignet i for stor grad et redaksjonelt produkt. Utvalget konkluderte med brudd på god presseskikk. Les hele PFUs uttalelse her.

bilde 4
Faksimile fra iTromsø.

 

Faksimile fra Kampanje.
Faksimile fra Kampanje.

 

PFU behandlet også en klage fra generalsekretæren i Norsk Presseforbund, intitiativretten, mot Buzzit. Klagen gjaldt i hovedsak kildebruk og kontroll av opplysninger. Utvalget konkluderte etter en samlet vurdering med ikke brudd på god presseskikk. Les hele uttalelsen her.