Mediene må få tilgang til ankomstsentrene

Norsk Presseforbund sendte 24. mars en oppfordring til Utlendingsdirektoratet om å sikre mediene tilgang til ankomstsentrene for flyktninger i Råde og Oslo. Vi ber UDI gjøre umiddelbare tiltak for å sikre pressen tilgang, og at dette gjøres på en måte som både sikrer pressen mulighet til å gjøre jobben sin, og som verner nyankomne som ikke ønsker kontakt med pressen.

I brevet heter det:

«Vi henvender oss med dette til Utlendingsdirektoratet på bakgrunn av en kronikk publisert hos Medier24 23. mars av Maria Knoph Vigsnæs, redaksjonsleder i NRKs visuelle avdeling, hvor det fremgår at alle redaksjoner som har ønsket å dekke situasjonen på  har fått følgende beskjed:

«Inntil videre skjermer vi Nasjonalt ankomstsenter og Scandic Helsfyr. Dette er for å skjerme de nyankomne asylsøkerne og for at de som jobber for dem (helse, politi, NOAS, UDI mm) kan få mest mulig ro til å gjøre jobben sin. Alle redaksjonene får denne beskjeden.

Vi håper på forståelse for dette.»

Vi har forståelse for ønske om å vise hensyn, men vil understreke at pressen er fullt i stand til å vise nødvendige hensyn overfor folk i vanskelige situasjoner. Pressen har lang erfaring med dette, og det er strenge krav knyttet til det i Vær varsom-plakaten. Det følger først og fremst av plakatens pkt. 3.9, hvor det heter: 

«Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.»

Alle redaktørstyrte norske medier har pålagt seg å følge disse etiske reglene.

Vi minner også om at nektelse av tilgang er inngrep som kan være i strid med både Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10, som verner medienes rett til å motta informasjon – og flyktningenes mulighet til å kunne ytre seg. 

Dette er særlig viktig all den tid det har kommet kritikk mot forhold på senteret i Råde, blant annet lang om saksbehandlingstid. I situasjoner som dette har mediene en særlig viktig kontrollfunksjon. Dette følger også av Vær varsom-plakaten pkt. 1.4 og 1.5:

«Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. (…)

Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

Mediene må få mulighet til å dokumentere de faktiske forholdene ved sentrene, og snakke med flyktninger som måtte ønske det. 

Vi ber derfor om at UDI gjør umiddelbare tiltak for å sikre pressen tilgang, og at dette gjøres på en måte som både sikrer pressen mulighet til å gjøre jobben sin, og som verner nyankomne som ikke ønsker kontakt med pressen.

Mvh

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund

Sindre Granly Meldalen, jurist i Norsk Presseforbund»