– Markedsrådets møter bør være åpne

Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) foreslår i en høringsuttalelse at Markedsrådets møter i utgangspunktet holdes for åpne dører.

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 17. oktober ut brev med invitasjon til å komme med synspunkter på forslag til endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler.

I høringssvaret har presseorganisasjonene konsentrert seg om spørsmål knyttet til allmennhetens rett til innsyn i Markedsrådets arbeid.

NP, NR og NJ uttrykker skuffelse over at departementet ikke benytter anledningen til å drøfte nærmere spørsmålet om åpenhet som prinsipp.

Presseorganisasjonene fremmer derfor i sin uttalelse forslag om at § 7 i ny forskrift om saksbehandling i Markedsrådet speilvendes, slik at rådets møter som utgangspunkt skal holdes for åpne dører, og at det gis bestemmelser om i hvilke tilfeller rådet kan vedta å behandle en sak eller deler av sak for lukkede dører.

Les hele høringsuttalelsen her.