arkiv: 1992

1992

oktober

92-107

PFU-SAK NR.: 92-107 PFU-SAK NR.: 92-107 KLAGER: Nils Olav F. Bruteig ADRESSE: Boks 63, 5881 Kaupanger…

les mer