YTRINGSFRIHET

Det må bli slutt på reglementer som griper inn i folkevalgte og offentlig ansattes ytringsfrihet.

Pressens offentlighetstvalg gjennomførte i 2011 en omfattende kommuneundersøkelse som avdekket at mange kommuner har reglementer som griper direkte inn i ansattes ytringsfrihet. Også Norsk Redaktørforening og Stavanger Aftenblad har gjort undersøkelser i 2014 som viser reglementer for ansatte og folkevalgte med ulovlige begrensninger i ytringsfriheten i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget arbeidet for å få slutt på denne type reglementer og vil følge opp enkeltsaker løpende enten gjennom klager eller uttalelser. Utvalget vil også følge opp brevet fra Kommunalministeren som ble sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner i mars 2015 ang. dette.