Viktig og riktig i Strasbourg

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at Se og Hørs publisering av bilder fra vielsen er i tråd med ytringsfriheten. En viktig og riktig dom i tråd med utviklingen i Strasbourg, mener Norsk Presseforbund.

Norsk Presseforbund mener dommen er viktig for medienes vilkår til å drive journalistikk også på saker som ikke har en opplagt samfunnsmessig betydning. Underholdningsjournalistikken er også en del av ytringsfriheten. Et motsatt resultat kunne sådd tvil om dette og ført til at grensene for ytringsfrihet ble snevret inn.

Samme konklusjon som Høyesterett
Også Høyesterett mente, da saken ble avgjort i 2008, at bildene var innenfor ytringsfriheten. Et flertall i Høyesterett frifant Se og Hør, som var blitt dømt i både lamannsrett og tingrett, og viste blant annet til at innholdet i reportasjen var av nøytral karakter, uten noen form for kritikk, og ikke inneholdt noe som kunne fremstå som belastende for ektefellene eller svekke deres omdømme. Dessuten ble bildene tatt fra lang avstand, slik at ikke det forstyrret seansen. Det ble også fremhevet at bryllupet fant sted på et allment tilgjengelig område, i tillegg til at det ble benyttet virkemidler (kor, båt etc.) som påkalte oppmerksomhet og ga det hele et spektakulært preg. Domstolen i Strasbourg (EMD) fant ikke grunn til å gripe inn i denne vurderingen.

Tre andre saker fra Strasbourg i medienes favør
EMD-dommen er en naturlig viderefølge av de siste sakene som har vært behandlet i Strasbourg. I 2012 behandlet EMD to saker der forholdet mellom privatliv og pressefrihet sto sentralt, den første gjaldt tyske mediers publisering av bilder av prinsess Caroline på en privat skiferie. EMD mente her at bildene hadde allmenn interesse, blant annet fordi Carolines far lå syk samtidig som at de var på ferie, og at publiseringen derfor var innenfor innenfor ytringsfriheten (EMK art 10).

Den andre saken gjalt identifisering av en skuespiller som ble tatt for bruk av narkotika under en ølfestival i München. EMD mente det ikke var «nødvendig i et demokratisk samfunn» å forby publiseringen, og staten Tyskland ble dømt for overtredelse av EMK artikkel 10 for å ha forbudt publiseringen. Domstolen la vekt på at artikkelen ikke avslørte detaljer om skuespillerens privatliv, men i all hovedsak opplysninger knyttet til arrestasjonen og forhold knyttet til den rettslige prosessen.

Høsten 2013 behandlet EMD nok en sak som aktualiserte grensen mellom privatliv og pressefrihet. Denne gangen var temaet en ny trend blant kjendiser – at de leier ut sine feriesteder når de ikke selv er der. Det mest omstridte bildet var av prinsesse Caroline og hennes mann på et ukjent feriested. Prinsessen vant ikke frem i tyske domstoler, og EMD mente at det omstridte fotografiet – og artikkelen – «bidro til en debatt av offentlig interesse» og følgelig ikke noe ulovlig inngrep i privatlivets fred.