Verdiløst register mot skjult eierskap

Stortinget må ta affære for å sikre ferdigstillelse av registeret som blant annet vil kunne få skjulte russiske eierinteresser i Norge frem i lyset, skriver 17 organisasjoner.

Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 18. oktober 2022.

Professor Annette Alstadsæter nevner i sin kronikk i DN 13. oktober kutt i finansieringen av register for reelle rettighetshavere. Et slikt register av god kvalitet er etter vår mening kanskje det viktigste virkemiddelet for å forebygge og avdekke grov kriminalitet og hvitvasking – samt motvirke skjult eierskap og finansielt hemmelighold.

Vi er enige med Alstadsæter i at det foreslåtte statsbudsjettet kan gjøre det kommende registeret verdiløst og således er en gavepakke for kriminelle.

Hvorfor er dette registeret så viktig?

I straffesaker ser vi kompliserte selskapsstrukturer med flere lag av selskaper mellom den utøvende virksomheten og de reelle bakmennene som profitterer på kriminaliteten. Dette er svært vanskelig for politiet å trenge gjennom i sin etterforskning.

Dagens Næringsliv har gjennom en rekke gravesaker de siste årene vist hvor enkelt det er å skjule eierskap til eiendom i Norge, herunder at det i norske registre er umulig å avdekke hvem som er den reelle eieren av hele 1350 eiendommene i Norge, eid fra Luxembourg. Rundt 800 av disse eiendommene har helt skjulte eiere.

Hvor mange norske eiendommer og selskaper som har skjulte russiske eierinteresser, kan man i disse tider spørre seg.

Dette registeret kan bli et viktig verktøy for myndighetene og pressens arbeid med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette er særlig viktig fordi kriminaliteten er blitt mer profesjonell og internasjonal. Kriminaliteten er profittmotivert, og de kriminelle søker å skjule utbyttet sitt gjennom ikke-transparente transaksjoner og eierskap.

Vil ikke bevilge penger til ferdigstillelse

Det er Brønnøysundregistrene som har ansvaret for å utvikle registeret som etter planen skal stå ferdig i en basisform etter årsskiftet. Det er lite trolig at Brønnøysundregistrene skal kunne finansiere ferdigstillelsen av registeret uten øremerkede bevilgninger over statsbudsjettet.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår imidlertid ikke å bevilge penger i budsjettet til dette, det er kun satt av midler til drift. Basisformen som er klar ved årsskiftet, har mangelfull funksjonalitet for rapportering av reelle rettighetshavere for virksomheter med juridisk person som eier. Den har ikke noe system for å gi pålegg eller mulkt der opplysningsplikten ikke overholdes.

Verdiløst register

Totalvirkningen av dette blir et register med høy risiko for feil og mangelfulle data.

Dersom utvikling av registeret kuttes før det er ferdigstilt, vil det være verdiløst og kun gi økt rapporteringsbyrde uten å gi noen samfunnsvernende gevinster. Norge er blant de siste landene i Europa til å etablere et slikt register, og prosessen har gått svært tregt etter at Stortinget i 2015 anmodet regjeringen om å få dette på plass.

Med økte sanksjoner mot Russland og urolige tider i Europa er det ikke ønskelig at Norge seiler opp som en frihavn for kriminelle på denne måten.

Regjeringens håndtering er oppsiktsvekkende. Den respekterer ikke Stortingets vedtak fra 2019, og den ignorerer videre sitt eget ett år gamle budsjettforlik med SV, der det var enighet om å endre forskriftene den forrige regjeringen vedtok.

Nå unnlater regjeringen å bevilge nok penger til å realisere et register basert på forskrifter den selv mener er mangelfulle.

Vårt budskap, på vegne av en rekke organisasjoner, er at Stortinget nå må påse at det i statsbudsjettet settes av nødvendige midler til å utvikle og ferdigstille dette registeret, i tråd med intensjonene om et slagkraftig verktøy mot kriminelle pengestrømmer.

Av

Inger A. E. Coll, leder, Norsk Økrimforening,
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, Tax Justice Norge
Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund
Guro Slettemark, generalsekretær, Transparency International Norge
Dag Idar Tryggestad, leder, Norsk Journalistlag
Henning Lauridsen, administrerende direktør, Eiendom Norge
Odd Arne Kjellstadli, leder, Skatterevisorenes forening
Astrid Tideman Sørland, leder Akademikerforbundet
Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL
Ragnhild Lied, leder, UNIO
Naja Amanda Lynge Møretrø, leder, Changemaker
Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder, KFUK-KFUM Global
Sondre Molteberg Dalen, leder, Attac
Linn Herning, daglig leder, For velferdsstaten
Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
Hector Ulloa, leder, SAIH
Elise Åsnes, leder, Spire