Terrorsaken i tingretten

Oslo tingrett har i dag bekreftet at rettssaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik skal gjennomføres i tingrettens egne lokaler.

Dette skriver tingretten i en pressemelding torsdag ettermiddag. Under et møte med medieutvalget lanserte sorenskriver i Oslo tingrett Geir Engebretsen to muligheter for gjennomføringen av forhandlingene – en ombygging av lokalene i 2 etasje i Oslo tingrett slik at man får en større rettsal med plass til 200 publikumere, eller bruk av eksisterende rettsal i 2. etasje.

Begge løsningene inkluderer et eget pressesenter i samme etasje, med direkte overføring og med samme sikkerhetskontroll som for rettsalen. Dette innebærer at pressen ikke skal måtte gjennom ny sikkerhetssjekk hver gang man forflytter seg fra rettsalen til presselokalet.

TIngretten opplyste videre at området rundt bli sperret av for trafikk blant annet for å gi plass til busser og overføringsutstyr for mediene.

Representanter fra mediene har hele tiden gitt klar beskjed om at dette er en dårlig løsning på grunn av den dårlige kapasiteten både i og utenfor tingretten, satt opp mot den interesse saken vil ha både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

«Vi er dypt bekymret for at en sal med bare et svært begrenset antall plasser, vil skape kaotiske forhold, og dermed bidra til å undergrave den verdighet retten er opptatt av. Gode og forutsigbare arbeidsforhold også for mediene er en forutsetning for en ryddig gjennomført sak», skriver styret i Presseforbundet i et eget brev til tingretten. Les mer om dette her.

I dagens møte med tingretten gjentok medieutvalget sin motstand og etterlyste en mer nøyaktig oversikt over hvor mange fra mediene som vil kunne følge saken fra rettslokalet.

Adgang til filming, fotografering og lydopptak, direkteoverføring ullike steder i landet, nettilgang og streaming var andre teamer som ble diskutert under møtet. Tingretten har ikke kommet langt i disse spørsmålene, og ønsker å ha en videre dialog med medieutvalget om disse spørsmålene fremover.

TIngretten tar sikte på et nytt møte med medieutvalget før jul.