Snowden-saken: – Valgte minste motstands vei

Tingretten avviser å behandle Snowdens sak. – Retten gjør det enkelt for seg selv og velger minste motstands vei, mener Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund. De er glad for at kjennelsen blir anket.

De tre organisasjonene er såkalt partshjelpere i saken som varsleren Edward Snowden har anlagt mot staten for at han skal kunne komme til Norge og motta ytringsfrihetsprisen Ossietzkyprisen for 2016 som deles ut av Norsk PEN. Snowden ønsker en avklaring på forhånd om han vil bli utlevert til USA hvis han besøker Norge.

– Vi mener at retten ikke har vurdert Snowdens konkrete argumenter. Dette er en historisk unik varslersak. Domstolen bør derfor ikke, slik vi ser det, følge et generelt og formalistisk spor slik tingretten gjør. Det blir en for snever behandling i lys av sakens betydning.

– Vi mener det er viktig at vi i ettertid kan være stolte over hvordan saken ble behandlet av den norske rettsstaten, sier generalsekretær Arne Jensen i NR, leder Thomas Spence i NJ og generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i NP i en felles uttalelse. De tre organisasjonene representeres av advokat Jon Wessel-Aas.

– Snowden viste hele verden informasjon som gjelder demokratiets og journalisters rammevilkår – og han avdekket en ulovlig overvåking som vi ikke var klar over. Vi føler derfor et samfunnsansvar for å forsvare Snowdens ytringsfrihet og støtter anken videre i rettssystemet. Dette er selvfølgelig en betent sak politisk. Men vi mener at retten nå har gjort det for enkelt for seg selv – og for de politiske myndighetene – når de avviser å behandle den.

Snowden-saken_27062016

Kontaktinfo:

Norsk Presseforbund v/Kjersti Løken Stavrum tlf 98203070

Norsk Redaktørforening v/Arne Jensen tlf 90778747

Norsk Journalistlag v/Thomas Spence tlf 48152701

Advokat Jon Wessel-Aas ltf 97062120