Roser åpenhet om korona-støtte

Pressens offentlighetsutvalg roser Skatteetaten og Finansdepartementets innsynsløsning.

I en henvendelse til Finansdepartementet og Skatteetaten, skriver utvalget følgende:

«Pressens Offentlighetsvalg har merket seg løsning for åpenhet rundt kompensasjonsordningen for bedrifter rammet av korona-krisen. Utvalget mener Skatteetaten og Finansdepartementet fortjener ros for en løsning som er moderne og åpen og som vi regner med viser vei når etaten og departementet ser på andre nye løsninger framover.

Verdien av løsningen som er valgt er stor for både lokalaviser og nasjonale medier, i en tid der journalistikken behøves for å informere bredt.»

– Finansdepartementet og Skatteetaten har lansert en ordning som ivaretar offentlighetens mulighet for innsyn i støtteordningen for bedrifter. Staten bidrar med milliarder i støtte til bedrifter som er rammet av pandemien. Det er gledelig at åpenhet og gjennomsiktighet er prioritert, slik at offentligheten kan få innsyn i hvordan pengene brukes. Det er helt avgjørende for at borgerne skal ha tillit til at skattepengene brukes på en fornuftig måte. Det fortjener Stortinget, Finansdepartementet og Skatteetaten ros for. Alle har de bidratt på ulike måter for å få det til, sier leder Tron Strand til Presse.no.