Referat fra mediegruppas andre møte

Medieutvalget skal bidra til dialog mellom domstolen og pressen i forbindelse med terrorsaken. Her finner du Oslo tingretts referat fra gruppas andre møte som ble gjennomført 3. november i Oslo tingrett.

Lokalisering av hovedforhandlingene og medienes behov, var sentrale temaer sist møte med tingretten. Videre ble det bestemt at Norsk Redaktørforening utarbeider en søknad på vegne av pressen for filming under rettssaken.

Les Oslo tingretts referat fra møtet her:

Les også:

Terrorsaken i tingretten