Propaganda bør ikke møtes med sensur

Regjeringen skal vurdere om de skal følge EU i å blokkere Russia Today og Sputnik. Les innspillet og skepsisen som Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening har overlevert utenriksministeren og kulturministeren.

_____________
Innspill til regjeringens diskusjon om – i likhet med EU – å blokkere RT og Sputnik. Fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

_____________

Norge bør ikke blokkere kringkasting av Russia Today og Sputnik

Lett å forstå ønsket om å stanse spredningen av desinformasjon og propaganda som kommer fra Russland – og ikke minst fra Russia Today og Sputnik. Dette er ikke uavhengige medier og de driver ikke med journalistikk. De er rene propagandakanaler.

Likevel vil det være veldig uheldig og lite prinsipielt hvis Norge skulle velge å gå samme vei som EU har gjort. Det er flere grunner til det:

  • For det første – så mener vi at sensur og blokkering ikke er løsningen på problemet. Propaganda må – særlig i demokratier som vårt – møtes med journalistikk, faktasjekk, kildekritikk og argumenterer. Ikke med sensur. Det er også nyttig for oss å vite hva russiske myndigheter sender ut.
  • Vi frykter at avgjørelser om blokkering i neste omgang kan bli brukt for å legitimere sensur overfor frie medier – og undertrykke journalistikken i andre land og regimer. Pressefriheten er under sterkt press i veldig mange land – og vi trenger ikke gi de landene som motarbeider uavhengig journalistikk et argument for å stramme inn ytterligere.
  • Fare for at dersom Norge og øvrige land blokkerer russiske kanaler, vil de også blokkere våre. Det russiske folk må ha tilgang til uavhengig journalistikk og det vil være svært uheldig hvis denne ikke kan nå frem til folk i Russland. Putin har allerede strupet de fleste av de få uavhengige russiske mediene. En slik blokkering vi fryktet, skjedde allerede før krigsutbruddet. Eks.: Tyskland stanset den tyskspråklige versjonen av Russia Today fra å sende på tysk jord. Russland svarte med å blokkere den tyske kringkasteren Deutsche Welle i Russland.

Vårt innspill og klare råd til regjeringen er at Norge bør velge en annen vei enn EU i denne saken.

Kontaktperson: Elin Floberghagen
Generalsekretær i Norsk Presseforbund
elin@presse.no, tlf.926 00 109