Presseorganisasjonene partshjelpere i søksmål

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening går inn som partshjelpere i det varslede søksmålet mot staten fra Stiftelsen Tinius.  

I vår varslet Stiftelsen Tinius at den vil domstolprøve nye lovbestemmelser som vil tillate etterretningstjenesten og PST å samle inn og overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Presseorganisasjonene støtter søksmålet og varsler nå at de går inn som partshjelpere.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, viser til at dette er en prinsipiell og viktig sak, ikke bare for pressen, men for hele samfunnet. Presseorganisasjonene er særlig bekymret for medienes mulighet til å gi et tilstrekkelig vern av kilder og mener det er nødvendig å få testet de nye fullmaktene opp mot kildevernet og ytringsfriheten.

– Med en så stor grad av overvåking som det nye lovverket legger opp til, vil kildevernet rammes direkte og indirekte, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. Hun viser til at det både vil innebære en fare for å avsløre kilder, og at frykten for at dette i seg selv kan ha en nedkjølende effekt på om folk tør ytre seg.

Leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, viser også til den massive informasjonsmengden som nå skal lagre hos norske myndigheter, og at dette kan bidra til at kilder forblir tause. – Det vil gjøre det vanskeligere for mediene å utføre samfunnsoppdraget sitt, sier Tryggestad.

Adm. direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, understreker at kildevernet må være absolutt, at MBL derfor mener det er viktig å få en domstolsprøving av de nye overvåkningslovene. – Med disse nye fullmaktene er vi på vei til et overvåkningssamfunn vi ikke ønsker hvor ytringsfriheten og kildevernet blir satt i spill, uttaler Øgrey.