Oslo Lufthavn AS vil hindre fri nyhetsformidling

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag mener Oslo Lufthavns retningslinjer for fotografering og filming er et uakseptabelt forsøk på å styre og hindre fri nyhetsformidling som mediene ikke bør akseptere.

Foreningene har i dag sendt et felles brev til Oslo Lufthavn AS, der de stiller spørsmål ved flere av kravene for fotografering og filming.

Kravene ble sendt ut på en e-post til samtlige redaksjoner denne uken, og ligger også ute på Oslo Lufthavns hjemmesider. Ifølge e-posten er det et krav at alle som ønsker å filme eller fotografere ved Oslo Lufthavn må kontakte pressevakt for godkjenning med opplysninger om hvem de er, hva de vil filme/fotografere, hva som er hensikten og i hvilken sammenheng materialet skal brukes.

I e-posten heter de videre at: «I lys av den pågående streiken blant pilotene i Norwegian finner lufthavnen det spesielt viktig å påpeke at man alltid skal utvise god fotoskikk, og alltid be om tillatelse til å filme ansatte på Oslo Lufthavn.»

Presseorganisasjonene mener dette er helt uakseptabelt og i strid med grunnleggende prinsipper om presse- og informasjonsfrihet, og anbefaler journalister og redaktører er at man ikke aksepterer krav om forhåndsvarsling/søknad, med mindre man skal utøve journalistisk virksomhet som kan påvirke ferdsel, tilgang eller sikkerhet. All annen ordinær journalistisk virksomhet, må kunne skje uten forhåndsvarsling eller søknad og ligger innenfor den alminnelige reportasjeretten, fastslår organisasjonene.

Les hele brevet til Oslo Lufthavn her. Brev til Oslo Lufthavn AS. docx

Oppdatering: Oslo Lufthavn AS opplyser på twitter at de vil besvare henvendelsen direkte til forbundene: