OEP: Maks ti dokumenter per krav

Som følge av unormalt stor pågang i Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), har Difi innført begrensninger på ti dokumenter per innsynskrav.

De siste månedene har flere statlige virksomheter opplevd svært stor økning i antall innsynskrav fra en eller noen få anonyme personer. Personene sender massegenererte innsynskrav som forårsaker unormalt stort arbeid, skriver Difi på sine nettsider. Som et strakstiltak har de derfor innført en midlertidig begrensning på ti dokumenter per innsynskrav. Dette er altså kun en teknisk begrensning, man kan derfor sende et nytt krav når man overstiger ti dokumenter. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, forutsetter at begrensningen ikke blir langvarig:

– Vi forstår at dette er en krevende situasjon. Vi vil samtidig understreke at en begrensning på ti dokumenter per innsynskrav er i strid med kravene til OEP, og vi forutsetter at denne unntakssituasjonen ikke blir langvarig. Innsyn i offentlige dokumenter er helt avgjørende for at pressen skal kunne kontrollere forvaltningen og ettergå beslutninger som tas.

OEP er et viktig verktøy for pressen, og presseorganisasjonene har et godt og konstruktivt samarbeid med DIfi om videreutvikling av denne gjennom prosjekt EInnsyn. Det er uheldig om en eller få personers misbruk fører til at tjenesten blir dårligere. Vi stiller gjerne til dialog med Difi om hvordan vi kan unngå denne type begrensninger i fremtiden, og har bedt om å bli orientert i forkant neste gang man innfører denne type strakstiltak.