Ny veileder om digitalt innhold

Norsk Presseforbund har laget en ny veileder om klager på digitalt innhold, som nettartikler og -innslag.

Veilederen viser hvilke muligheter redaktøren har til å imøtekomme klager på digitalt innhold, fra avindeksering til sletting. Det understrekes at kildene som regel ikke har rett til å få endret eller slettet innhold, men redaksjonene anmodes om å vise hensyn, særlig overfor «kilder som var unge på tidspunktet for medvirkning til redaksjonelt innhold, og overfor personer som kan tenkes ikke å ha væ¦rt klar over virkningen av sine uttalelser på publiseringstidspunktet».

Les mer her (pdf-dokument):  Veileder om digitalt innhold i mediene