NRK frikjent i Veidekke-saken

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at NRK ikke har brutt god presseskikk i klagesaken fra Veidekke ASA. I de elleve andre klagesakene, som ble behandlet i PFU-møte 21. juni, ble fem medier felt. To av mediene fikk kritikk, mens de tre andre fikk brudd på god presseskikk. Seks medier gikk fri.

Journalisten overførte som vanlig tre av tolv saker som var til behandling i PFU 21. juni. Den første var Veidekke ASA mot NRK Dagsrevyen hvor utvalget kom til en «Etter samlet vurdering finner utvalget at NRK ikke har brutt god presseskikk. Les hele uttalelsen her.

Her kan du også se opptak av PFUs behandling. (ligger helt nederst i saken).

Sak nummer to som ble overført var Sør-Fron kommune mot avisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Her ble utvalget enige om at GD ikke har brutt god presseskikk. Les uttalelsen her.

Også i sak tre, Advokat Tor Lars Onarheim på vegne av klient mot Bergensavisen, ble det konkludert med ikke brudd på god presseskikk. Her kan du lese den uttalelsen.

Sak 021/11 ? Bjørgulf Myklebust mot Bremanger Budstikke (ikke brudd)

Sak 027/11 ? Adv. Steinar H. Glimsholt pva klient mot VG (ikke brudd)

Sak 062/11 ? Styret i tidligere Midnattsrocken mot Finnmark Dagblad (ikke brudd )

Sak 067/11 ? NN og XX mot Adresseavisen (kritikk)

Sak 072/11 ? NN mot Harstad Tidende (brudd)

Sak 090/11 ? Rune Hagen mot Ringerikes Blad (kritikk)

Sak 092/11 ? Adv. Jan E. Todal pva klient mot Tidens Krav (brudd)

Sak 095/11 ? Orange Helse AS mot Hamar Arbeiderblad (brudd)
Sak 100/11 – SMS 1 AS (VIPKORT) mot Bergensavisen (ikke brudd)

Neste møte i PFU er 30. august 2011. Her er møteplanen for 2011.