NP i høringsuttalelse: – Ytrings- og pressefrihetsarbeidet må skjermes fra kutt

- Det er overraskende, skuffende og uklokt at det foreslås et så kraftig kutt i bevilgninger til menneskerettigheter. Vi ber derfor om at komiteen sørger for at ytrings- og pressefrihetsarbeidet blir skjermet fra kutt, skriver Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag i en høringsuttalelse.

«I desember i 2021 feiret vi pressefriheten og den uavhengige journalistikken da Maria Ressa og Dmitrij Muratov ble tildelt Nobels fredspris. Dessverre går utviklingen feil vei – ikke minst i Russland der det for tiden knapt er mulig å drive fri og uavhengig journalistikk. Medielover forhindrer mediene å gjøre jobben sin. Desinformasjonen florerer. Svært mange må gjøre jobben fra eksil, slik nettavisen Meduza gjør det. Mandag 23. mai blir redaksjonen tildelt Fritt Ords Pris for innsatsen som en av de viktigste frie og uavhengige nyhetskildene fra og om Russland. Det er svært gledelig, men Meduza og mange andre russiske eksil-medier sliter med å finansiere journalistikken i dagens vanskelige situasjon.

På Pressefrihetens dag 3. mai la Reportere uten grenser fram pressefrihetsindeksen. I 28 land i verden betegnes situasjonen som svært ille. Kun åtte land – deriblant Norge – er i en posisjon der man beskriver pressefriheten som god. 26 journalister er drept på jobb så langt i år, og over 450 journalister sitter fengslet på grunn av sitt arbeid.

Vi er dypt bekymret for denne utviklingen – ikke minst i Ukraina og Russland – noe vi også har gitt uttrykk for i en felles uttalelse sammen med de øvrige norske medieorganisasjonene. I dette bildet gir det helt feil signal å redusere støtten til menneskerettigheter.

Fra sin posisjon som verdens mest pressefrie land har vi i Norge har et særlig ansvar for å bidra til å fremme demokratiske verdier som ytrings- og pressefrihet.

I likhet med Mediebedriftenes Landsforening oppfordrer vi regjeringen til å løpende vurdere å støtte tiltak som kan bedre situasjonen – særlig når det gjelder muligheten for å drive fri og uavhengig journalistikk i Russland.»

«Vi viser til det foreslåtte kuttet i bevilgninger til menneskerettigheter i Kap. 152, Post 70. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 136,2 mill. kroner, til 535,5 mill. kroner.

I en tid da demokratiske prinsipper, og ytrings- og pressefriheten trues både i Europa og mange andre deler av verden, er det både overraskende, skuffende og uklokt at det foreslås et så kraftig kutt i bevilgninger til menneskerettigheter. Vi ber derfor om at komiteen sørger for at ytrings- og pressefrihetsarbeidet blir skjermet fra kutt i kap. 152, post 70.»

Les mer: 2022-05-20 Høringsuttalelse omprioriteringer statsbudsjettet NR NP NJ