Nobels fredspris til kampen for pressefrihet og ytringsfrihet

Norsk Presseforbund (NP) gratulerer journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov med Nobels fredspris for 2021.

Fredag 8. oktober 2021 klokken 11 kunngjorde Den Norske Nobelkomite at Nobels fredspris 2021 skal gå til journalistene og redaktørene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

– Dette var veldig gode nyheter. Norsk Presseforbund mener dette var en riktig tildeling, som kom til rett tid. En fri presse er en grunnleggende forutsetning for demokratiske samfunn. En stor del av verdens befolkning har ikke tilgang til uavhengig journalistikk og pressefriheten har fått stadig trangere kår. Fredsprisen gir ekstra tyngde til et særdeles viktig arbeid, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

– Maria Ressa og Dmitrij Muratovs mot til å drive kritisk journalistikk i Filippinene og Russland er en inspirasjon for alle som tror på pressefrihet og demokrati. De har i en årrekke, og under stor personlig belastning, rettet søkelyset på myndigheter og på maktutøvelse.

Ressa er grunnlegger av Rappler, som er et viktig nyhetsmedium i Filippinene. I fjor ble hun  dømt for flere forhold, en dom som er sterkt kritisert og ser ut som et forsøk på å kneble pressefriheten.

Muratov er sjefredaktør i den uavhengig russiske avisen Novaja Gazeta. Avisen har i mange år dekket korrupsjon, maktmisbruk og svindel i det russiske samfunnet. Seks av avisens journalister er blitt drept på grunn av arbeidet sitt. En av dem er Anna Politkovskaja, som var kjent for sin skarpe og uredde journalistikk, blant annet om krigen i Tjsetsjenia.

Muratov har vært sjefredaktør i Novaja Gazeta i rundt 25 år.

– Ressa og Muratov er virkelig verdige vinnere av Nobels Fredspris, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Se opptak av kunngjøringen her.

Her kan du se en liste over tidligere fredsprisvinnere.