Program og streaming: Medieåret 2017

Norsk Presseforbund inviterer til Medieåret 2017 torsdag 18. januar kl. 0900-1100 i Amedias lokaler, Akersgata 34, med presentasjon av PFU-statistikken for 2017 og aktuelle presseetiske temaer. Følg streaming her.

Seminaret starter klokka 9.15, der PFUs leder Alf Bjarne Johnsen, legger frem PFU-statistikken for fjoråret.

Andre programposter:

Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK, kommenterer presseetiske utfordringer, med et sideblikk på PFU
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i NR, lanserer ny veileder for redaktørene for hvordan de kan oppnå flere minnelige ordninger med klagere
Eivind Fjellstad, instituttleder på IJ, presenterer splitter nytt e-læringstilbud i presseetikk

Kaffe og enkel frokost fra kl. 0900.

Morgenmøtet avsluttes ca klokka 10.30.

Velkommen!