Mediemøte om terrorsaken

Pressen møter i dag Oslo tingrett for sitt andre møte angående rettsaken mot Anders Behring Breivik. På agendaen står blant annet sted for hovedforhandlingene.

Dette blir det andre møtet pressen har med Oslo tingrett for å diskutere rettssaken. Sist møte ga pressen klar beskjed om at å avvikle hovedforhandlingene i Oslo tingene, vil gjøre det vanskelig for mediene å dekke saken på en god og verdig måte. Det samme har styret i Norsk Presseforbund gjort i et brev til Oslo tingrett.

Både mediene og Oslo tingrett har forsøkt å kartlegge hvor mange fra norsk og utenlandsk presse som ønsker å være tilstede for å dekke saken. Sted for rettsaken står også i dag som første sak på agendaen. Vi har følgende møteplan:

1. Planleggingen av hovedforhandlingen.

– Sakens rammer

– Mulighetene for desentralisert gjennomføring av hovedforhandlingen

– Lokaler for gjennomføring av hovedforhandlingen

– Pressesenter

– Behovet for tolk

2. Fremdriftsplan søknad om filming.

3. Organiseringen av samarbeidet med mediene i det videre planleggingsarbeidet.
4. Eventuelt.

Se oppslag på NRK.no: 55 norske redaksjoner vil dekke terrorsaken