Live: Utdeling av Den store journalistprisen

Følg utdelingen av Den store journalistprisen direkte her fra kl 15:00.