Lager workshop om innsynsarbeid i Tunisia

Norsk Presseforbund jobber for å spre kunnskap internasjonalt om et av sine viktigste verktøy.

Av Tarjei Leer-Salvesen

I mai reiser en liten delegasjon norske pressefolk til Tunisia. Landet er i full gang med å skrive om lovverket sitt etter en lang periode med autoritært styre. En av lovene som skrives helt på nytt, er offentlighetsloven i landet. Målet med reisen er dels å lære mer om hva som skjer når de grunnleggende rammene for journalistisk virksomhet er i endring. Og dels å tilby kolleger i Tunisia noe kunnskap og erfaringer man har hatt nytte av i Norge.

– De siste årene har vi i Norsk Presseforbund intensivert arbeidet vårt for tilgang på informasjon gjennom Offentlighetsutvalget. I forbindelse med Stortingsmeldingen om menneskerettigheter, tok vi dette engasjementet med oss og foreslo en øket innsats for tilgang på informasjon også i andre land. Det er dette vi nå har fått mulighet til å gjøre noe med. Et spennende nybrottsarbeid for oss – og noe vi virkelig brenner for, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.

Retten til informasjon er grunnleggende for å sikre et fungerende demokrati. FN har tatt dette opp i sine nye «Mål for bærekraftig utvikling», kjent som Agenda 2030, hvor det heter statene har ansvar for å «sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter […]». I Norge har dette fått en sentral plass i strategiplanen for ytringsfrihet og uavhengige medier i utenriks- og utviklingspolitikken. Norsk Presseforbund og Institutt for Journalistikk samarbeider om prosjektet.

For Presseforbundet og IJ er motivasjonen kollegastøtte. I Norge har Presseforbundets offentlighetsutvalg fungert som et nettverk som jobber dugnad året gjennom for å støtte kolleger som møter hindringer når de vil bruke innsynsretten sin. Det har vært tradisjon for i norsk presse for å dele metode med hverandre, samtidig som man konkurrer om saker. Denne tradisjonen er med inn i prosjektet, hvor tunisiske journalister fra ulike medier blir invitert med i en workshop for å utveksle erfaringer.

Workshopen lages i samarbeid med lokale journalister og organisasjonen Article 19, som jobber med spørsmål knyttet til ytringsfrihet. Det blir et program som trekker frem både norske og internasjonale eksempler på god bruk av innsynsretten som verktøy for å lage viktig journalistikk. I tillegg vil en del av programmet handle om lokale forhold i landet, om prosessen med den nye offentlighetsloven og pressens muligheter til å bruke den.

Planen er å gjennomføre to tilsvarende workshops i andre land i høst. Prosjektet er finansiert av UDs midler til demokratibygging og styrking av ytringsfrihet.