Kriseår for 4.14.

2013 ble et fryktelig år for norske medier når det gjelder et av pressens viktigste bud, den samtidige imøtegåelsesretten: 33 brudd på pkt. 4.14 i Vær Varsom-plakaten, flere enn noen gang i PFUs historie, og tre ganger flere enn på noe annet punkt i plakaten.

Det har i de siste fem årene vært 170 fellelser i PFU for brudd på den samtidige imøtegåelsesretten. Det er femti prosent mer enn for nummer to på fellingsstatistikken, pkt. 3.2 i plakaten.

Norsk Presseforbund utarbeidet i begynnelsen av 2011 en veileder til bruk for pressefolk og publikum med hensyn til den samtidige imøtegåelsesretten. Men veilederen har åpenbart ikke hjulpet. Vi gir i alle fall ikke opp, men prøver igjen, med en ajourført veileder, som inkluderer PFU-uttalelser til og med utvalgets siste møte, i desember 2013.