Krever åpent lobbyregister

I dag oppfordret vi alle besøkende på Stortinget til å registrere seg i et åpent lobbyregister.

I dag ble alle besøkende på Stortinget spurt om de ville skrive seg inn i et åpent lobbyregister, som foruten navn, registrerte hvem man skulle besøke, og temaet for møtet. Et felles stunt fra Presseforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge og Redaktørforeningen for å vise at tiden er inne til å innføre en obligatorisk, åpen og søkbar registrering av møteaktivitet med politiske myndigheter.

– Det er ikke mistenkelig å drive påvirkning, mistenkeliggjøringen skjer når du ikke vil fortelle om det, sier Kjersti Løken Stavrum fra Presseforbundet.

Selv om de fire organsisasjonene har et noe ulikt utgangspunkt og mål med registeret, er alle enige om følgende hovedpunkter:

  • Registreringen må være obligatorisk.
  • Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i forberedelsene må registreres.
  • Politikeren som møter lobbyisten må registreres.
  • Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer.
  • Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder.
  • Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

Forslaget og initiativet er utdypet i dagens DN. Du finner hele kronikken på Kommunikasjonsforeningens hjemmeside.