Kjersti Løken Stavrum ny generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Styret i Norsk Presseforbund har fredag ansatt Kjersti Løken Stavrum som ny generalsekretær i Norsk Presseforbund.

-Stillingen er en av de viktigste i vårt mediesamfunn. Generalsekretæren skal representere en samlet bransje i viktige spørsmål om ytringsfrihet, åpenhet og etiske rammevilkår for våre medier. Generalsekretæren skal både kunne forklare og forsvare de uavhengige og redaktørstyrte mediene og være fri til å utfordre og kritisere mediene når det er riktig i forhold til medienes samfunnsoppdrag og vårt etiske rammeverk. På denne måten skal generalsekretæren bidra til utviklingen av vårt demokrati i samspillet mellom medier og samfunn, sier NPs styreleder Arne Blix.

Kjersti Løken Stavrum er 44 år gammel. Hun har bred redaksjonell bakgrunn fra nyhetsjournalistikken, ukebladbransjen og har vært med på å utvikle nye magasiner og digitale innholdsprodukter. Hun har også solid ledererfaring på mange nivåer blant annet i KK og Aftenposten. Hun har hovedfag i statsvitenskap og høyere utdanning i organisasjon og ledelse. Ved siden av dette har Kjersti Løken Stavrum også erfaring fra organisasjons- og journalistfaglig arbeid gjennom blant annet Tinius-stiftelsen, SKUP og som leder av Oslo Redaktørforening. -Generalsekretæren skal opptre aktivt i den offentlige samtale og diskusjon om mediene, Kjersti Løken Stavrum har erfaring og vist ferdigheter som gjør henne godt kvalifisert for å oppfylle dette, sier Blix.

-Jeg går inn i funksjonen som generalsekretær med stor ydmykhet og respekt, men også en stolthet på vegne av norske medier som hver dag forsøker å løse sitt samfunnsoppdrag innenfor de etiske rammer vi står sammen om. – Jeg etterfølger en hedersmann i norsk presse, Per Edgar Kokkvold. Det skal jeg minne meg om hver eneste dag, sier Kjersti Løken Stavrum.

Hun tiltrer stillingen når Per Edgar Kokkvold går av med pensjon den 1. september 2013.