Jurylederens tale

Juryleder Finn Våga tale til prisvinnerne av Den store journalistprisen.

Hvem stoler du mest på?

Livets grå revisorer? Himmelstormerne? Drømmejegerne?

Eller politikerne, de som skal vokte og utvikle det norske velferdssamfunnet, denne diamanten som er herdet av solidaritet, fellesskap og omsorg?

Vårt moderne, åpne samfunn holdes sammen av et innviklet, ofte usynlig nettverk av tillitsforhold. Det skal tåle politisk uro og trusler, men er skjørt.

Vi er avhengig av noe som er så nært og hverdagslig at vi nesten aldri stopper opp for å reflektere eller sjekke om én av de viktigste verdiene som får Norge til å bli kåret til verdens mest demokratiske land – tillit – ikke misbrukes.

Vi er også verdens mest tillitsfulle. Nordmenn stoler på hverandre, forskere, sykepleiere, NRK, Kongen, Therese Johaug – og myndighetene. Og heldigvis for oss som er her; de har også tiltro til oss journalister.

Denne tilliten har vi reist som et stormtelt, som skal beskytte mot vindkast som truer med å rive i stykker verdier som demokratiet hviler tungt på:

Ærlighet.

Åpenhet.

Lojalitet.

Disse verdiene er vårt samfunns kollektive kompass. De gjør at vi stoler på hverandre. De styrker fellesskapets bærebjelker.

I en tid der konspirasjonsteoretikere forfalsker sannheter, der fragmenterte nyheter bare gir oss noen gjerrige biter av puslespillet, der det å eie og kontrollere kommunikasjonen på sosiale nettverk er grådig milliardindustri, trenger vi sannhetsjegere som undersøker hvordan fellesskapets tillit faktisk forvaltes.

Å undersøke hvordan mennesker utøver makten som tilliten gir, må gi journalistikken både tenning og mening.

Vi trenger journalister som aldri slutter å banke på dører,   som tålmodig graver seg dypere inn i dokument-fjellene, som avdekker misbruk som blir forsøkt holdt skjult, og som gir oss bedre innsikt i hvordan Norge henger sammen.

Vi er ikke journalister fordi vi er uvanlige mennesker. Vi utøver ikke vårt yrke ut av ren godhet. Vi er journalister fordi vi skal forsøke å gi mer mening ut av en verden som blir mer overveldende og uoversiktlig for hvert minutt. Vi skal vise andre mennesker hvordan denne verden virkelig er. Pressens viktigste demokratiske funksjon er å opplyse befolkningen.

Juryen for Den store journalistprisen har i år valgt å dele sin heder og ære til to bidrag. Ikke fordi vi ikke klarte å bestemme oss for én, men fordi begge er journalistikk av ypperste kvalitet. Og begge minner oss på at vi aldri må bli så naive at vi tror at ingen vil misbruke den tillit vårt fellesskap har gitt dem.

Disse to redaksjonene har drevet frem avsløringer av stor samfunnsmessig betydning.

De har mye til felles i sine imponerende prosjekter:

  • De har jobbet systematisk og dyptpløyende i jakten på nye avsløringer.
  • De har ikke latt seg skremme av enorme dokumentmengder, forsøk på å nekte dem innsyn, men i stedet funnet motivasjon  til å grave enda mer.
  • De har ikke latt seg avfeie av bortforklaringer, hemmelighetskremmeri eller taushet, men brukt sin journalistiske stahet og kraft i en utrettelig jakt på sannheten.

Begge holder makten ansvarlig.

Dette er journalistikk som er dedikert til sannheten og til å skape et samfunn der tillit ikke misbrukes. Den fremhever hvordan trusler mot og misbruk av vårt tillitssamfunn har operert i skjul for offentlighetens innsyn, og dermed svekket helsen til vårt demokrati.

Disse journalistene viser at det er ikke nok å få nyheten. De klarer også å formidle den i et språk som er ettertrykkelig og konsist. Hver eneste historie sier noe om mennesker, har relevans for vårt fellesskap, vårt demokrati. De er de største og mest tålmodige nyhetsundersøkelsene i 2021.

Det er en stor glede å kunne overrekke Den store journalistprisen for 2021 til to redaksjoner som gjennom kriser og oppturer i mediebransjen aldri har sviktet sine lange og imponerende tradisjoner for kvalitetsjournalistikk: Den som informerer, avdekker og engasjerer.

Ved sin journalistikk bidrar disse redaksjonene til at sannheten blir avslørt. Slik er disse flinke journalistene også med på å styrke håpet i oss alle om at tillit er samfunnets solide grunnmur som løgner og misbruk aldri vil klare å ødelegge.

Den store journalistprisen går til Bergens Tidendes team for avsløringen av motivene bak forsøket på å overta Bergen Engines, et salg som kunne skadet rikets sikkerhet og til Aftenpostens stortingsgranskere, som avdekket at en rekke politikere urettmessig hadde fått pendlerbolig, og ikke minst et storting uten kontroll.