Innsynstrøbbel i kommunene

Pressemelding fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg

26 av Norges 430 kommuner har ikke postjournalen lagt ut på kommunens nettsider. Det viser en undersøkelse i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.
Nå håper utvalgets leder Hanne Wien at innbyggerne i de 26 kommunene vil bruke de siste dagene før kommunevalget til å utfordre ordførerkandidatene i sin kommune på hvordan de vil bedre innbyggernes innsynsmuligheter.

– Det er nesten ikke til å tro at det i 2011 fremdeles finnes kommuner som ikke gjør sin korrespondanse kjent via sine nettsider. Både pressen og innbyggerne i disse 26 kommunene har langt dårligere muligheter enn andre til å gjøre seg kjent med hva som foregår i kommunen, sier Hanne Wien.

Undersøkelsen til Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg munner ut i en åpenhetsindeks for alle landets kommuner. Indeksen presenteres for statsråd Liv Signe Navarsete under Åpenhetstinget i Oslo 28. september.
Dette er kommunene som på undersøkelsestidspunktet ikke hadde lagt ut postjournalen på sine nettsider:

Nord-Trøndelag fylke: Leksvik, Leka

Rogaland fylke: Eigersund.

Vest-Agder fylke: Audnedal.

Troms fylke: Berg, Ibestad, Lavangen.

Hordaland fylke: Fusa, Fitjar, Tysnes.

Finnmark fylke: Berlevåg, Båtsfjord, Karasjok, Lebesby, Nesseby, Porsanger.

Nordland fylke: Beiarn, Dønna, Gildeskål, Hadsel, Leirfjord, Nesna, Rødøy, Herøy.

Østfold fylke: Rømskog.
Buskerud fylke: Flesberg.

Innbyggerne og pressen i Haugesund kan bare lese sist ukes postjournal på nett, mens Herøy kommune i Møre og Romsdal kun har de to siste ukene på nett. Resten må man kontakte kommunen for å bestille. – Dette er også for dårlig, sier Hanne Wien.

For utdyping og ytterligere kommentarer, kontakt leder i Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg, Hanne Wien: 995 15 493
Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg er et utvalg for Norsk presseforbund bestående av redaktører og journalister med spesiell interesse for offentlighet. Utvalget arbeider for videreføring av offentlighetsprinsippet i forvaltningen og ellers. Utvalget gir råd og bistand til pressens organer og er bidragsyter til nettstedet www.offentlighet.no

Artikkelen er oppdatert. Ved en feil kom vi til å skrive at kommunene Vestnes, Inderøy, Tydal, Ulstein og Surnadal ikke har postlister publisert på nett. Feilen er nå rettet.