– Innsyn må prioriteres

Norsk Presseforbund og Pressens offentlighetsutvalg ber statsmininsteren ta grep for å sikre innsyn i situasjonen med korona-utbrudd.

– Norge er i en krevende situasjon og behovet for faktabasert informasjon til samfunnet har aldri vært større enn nå. I situasjonen med koronautbruddet har redaktørstyrte medier en særlig viktig rolle i å drive kritisk journalistikk og å informere befolkningen fortløpende, skriver generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, og leder for Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand,  i et brev til Statsministerens kontro (SMK) mandag morgen.

Norsk Presseforbund har de siste dagene fått en rekke henvendelser fra flere redaksjoner om at innsynskrav ikke prioriteres av forvaltningen nå, og at dette begrunnes i høyt arbeidspress. Det gjelder eksempelvis OUS, Helse Bergen, Helse Stavanger, Sykehuset i Vestfold, Sykehusinnkjøp HF, Stortinget, Justisdepartementet, DSB, samt Oslo, Bergen og Eidskog kommune.  På Haukeland sykehus har man gitt beskjed om at fotografer ikke har tilgang til sykehuset, og tilbyr i stedet egen fotograf.

– Vi har stor forståelse for at det er en ekstraordinær situasjon, men vil advare mot at man fraviker offentlighetsloven og prinsippene for informasjonsflyt mellom staten og mediene, heter det i brevet.

Videre påpeker Presseforbundet at innsynskrav knyttet til korona har en særlig offentlig interesse og at tilgang til relevant informasjon er en forutsetning for reell ytringsfrihet. Selv om Korona-situasjonen kan påvirke saksbehandlingstiden for noen saker, må hovedregelen fortsatt må være at innsynskrav behandles og gjeldende tidsfrister overholdes. Når det gjelder innsynskrav knyttet til Korona-situasjonen må disse prioriteres særlig høyt.

Presseforbundet understreker at det særlig i krisetider er viktig at mediene fungerer som en kritisk og uavhengig kontrollør av det offentlige, og at offentlighetsloven skal sikre at forvaltningen gir ut opplysninger som de ikke selv velger å gå ut med.

Vi kan ikke komme i en situasjon at staten bestemmer hvilke opplysninger som skal gis ut til enhver tid, uten at tilbakeholdelse skal måtte forankres i norsk lov, påpeker Norsk Presseforbund.

Les hele brevet her: Prioritering av innsynskrav

Kontakt:

Elin Floberghagen, generalsekretær i NP,  (926 00 109)

Tron Strand, leder for POU, (913 28 863)