Høringssvar til ytringsfrihetskommisjonen

Bedre innsynsregler og et sterkere kildevern er noen av innspillene fra Norsk Presseforbund til ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Mye av det som behandles av Ytringsfrihetskommisjonen i NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale, er spørsmål som har direkte betydning for mediene.

Høringsfristen for mediene gikk ut fredag 27. januar. I merknadene fra Norsk Presseforbund støtter vi blant annet behovet for bedre innsynsregler og innsynspraksis, en kraftfull mediepolitikk, og bedre oversikt over hvordan politiets metodebruk påvirker ytringsfriheten. I tillegg argumenterer vi for en sterkere rettslig beskyttelse av kildevernet i form av et etterforskningsforbud mot kilder.

Vi ber videre Kultur- og likestillingsdepartementet ta et overordnet ansvar for oppfølging av utredningen, og sikre at denne sees i sammenheng med Personvernkommisjonens utredning, som har høringsfrist 10. februar og som berører mange av de samme temaene som berøres av Ytringsfrihetskommisjonen.

Kommisjonen har kommet med anbefalinger direkte rettet mot mediene. Til disse påpeker vi at  dette er anbefalinger som bransjen selv må vurdere innenfor rammene av selvdømmeordningen, redaksjonell frihet og pressefriheten. Dette er verdifulle innspill som mediene tar med i det løpende arbeid med å ivareta en høy presseetisk standard og for å sikre full pressefrihet.

Les hele uttalelsen her.