Full seier i aksjonærregistersaken

En enstemmig finanskomité har avvist regjeringens forslag om å lukke Skattedirektoratets aksjonærregister. - En klok og moden beslutning, sier leder i Presseforbundets offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl.

I går behandlet Finanskomiteen forslag fra regjeringen om å endre offentleglova slik at opplysninger fra aksjeregisteret kunne unntas fra innsyn. Både Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har gått sterkt imot forslaget, med støtte fra blant andre Transparency International Norge og Tax Justice Norge.

En enstemmig Finanskomite konkluderte i går med at forslaget må avvises. Komiteen påpeker at det er bred enighet på Stortinget om at opplysninger om eiere i aksjeselskaper skal være tilgjengelige for publikum, og at dette er viktig både for allmennhetens mulighet til å få oversikt over eierstrukturer i næringslivet, og for journalisters mulighet til å utøve undersøkende journalistikk.
Leder for Presseforbundets offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl, som gikk tidlig ut og kritiserte forslaget, mener komiteen har utvist klokskap og modenhet. – Det er bra og veldig viktig at Stortinget hegner om offentlighetsprinsippet, sier hun til offentlighet.no.

I tillegg til å stoppe endringen av offentleglova, setter komiteen en tidsfrist for når nytt, elektronisk aksjeeierregister, må være på plass: «Stortinget ber regjeringen etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper som sikrer større åpenhet, med etablering i løpet av 2015.»

Deler av komiteen kritiserer dessuten regjeringen, ikke bare for å ville begrense innsynsmuligheten, men også for prosessen i denne saken:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen vil opprette et nytt aksjonærregister. I det nye registeret skal man få tilgang til eierskapsinformasjon, men ikke skattemessige forhold. Disse medlemmer er svært betenkt over at regjeringen har signalisert vilje til å begrense innsynsmuligheten. Disse medlemmer vil understreke at opplysninger om aksjeposter og eierinteresser er offentlig informasjon, tilgjengelig blant annet gjennom selskapenes aksjebøker. Disse medlemmer har merket seg kritikken til så vel endringene, som prosessen.«