Frykter nye straffebestemmelser vil svekke mediene

Presseorganisasjonene mener nye straffelovbestemmelser vil gjøre det vanskeligere for mediene å dokumentere ulykker og andre hendelser av allmenn interesse.

Før sommeren sendte Justisdepartementet ut forslag som skal gi bedre vern mot spredning av særlig krenkende bilder.

Nå mener presseorganisasjonene at forslaget kan true medienes mulighet til å dokumentere saker og hendelser av allmenn interesse, og at det kan innebære en krenkele av ytringsfriheten.

Forslaget går blant annet ut på at det skal bli straffbart å anskaffe og fremstille særlig krenkende bilder eller opptak, med andre ord et fotoforbud i enkelte situasjoner. Det er en betydelig utvidelse av hva som gjelder i dag, der det er publiseringen som er straffbar, ikke selve fotograferingen.

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag skriver i en felles høringsuttalelse  at forslaget ikke har tatt høyde for journalistiske mediers særlige beskyttelse for innhenting og publisering av materiale etter EMK artikkel 10 og Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet, og at det kan innebære en krenkelse av de nevnte bestemmelser. Dette gjelder både journalisters egne fotografering og lydopptak, og bilder og opptak som gjøres tilgjengelig for pressen gjennom andre kilder. «Vi kan derfor ikke støtte noen av alternativene som foreslås, slik det fremstilles i forslaget», heter det i uttalelsen.

Som alternativ støtter organsisasjonene NRKs forslag som ikke rammer selve fotograferingen eller fremstillingen, men som gjør det straffbart å tilgjengeliggjøre denne type materiale for andre, så lenge det ikke er snakk om tilgjengeliggjøring overfor eller innad i mediene.

Les hele uttalelsen her.

Her finner dere også NRKs uttalelse.