Flaviusprisen 2013

Hvem er best på åpenhet? Send inn forslag til Presseforbundets åpenhetspris - Flaviusprisen 2013!

For sjette året på rad skal det deles ut en pris til en person, institusjon, virksomhet eller andre som har utmerket seg særlig på åpenhetsfronten.

I fjor gikk prisen til politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal.

Tidligere prisvinnere er Sivilombudsmannen, Lillesand kommune, Jan Borgen ved Transparency International og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Prisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

Prisen deles ut på Presseforbundets Åpenhetsting 2013!

Send inn ditt forslag til kandidat så fort som mulig, og senest innen 23. august!