Facebook- og twittermeldinger kan klages inn

Styret i Norsk Presseforbund vedtok 25.november at PFU kan behandle klager mot facebook og twitter når det er åpenbart at ytringene er en del av den redaksjonelle virksomhet.

Vedtaket er som følger:

Pressens Faglige Utvalg kan behandle klager mot mediers egne Twitter-konti, Facebook-profiler og tilsvarende konti/profiler på andre sosiale plattformer. Utvalget kan også behandle klager mot journalisters og redaktørers private profiler/konti når det er åpenbart at ytringen/innholdet er publisert som en del av den redaksjonelle virksomhet. Utover dette faller pressefolks ytringer på private konti/profiler utenfor PFUs ansvarsområde.

Den enkelte medarbeider har et selvstendig ansvar for å kjenne de krav Vær Varsom-plakaten stiller til uavhengighet og troverdighet. Hvordan kravene skal sikres, må vurderes av den enkelte, drøftes i redaksjonene og eventuelt inngå som del av redaksjonenes interne etiske regelverk.

Les også:

PFU og sosiale medier