Disse fikk Flaviusprisen

Journalist i Kommunal Rapport Vegard Venli fikk Flaviusprisen for sin kamp for å åpne aksjonærregisteret, mens Bjørnar Moxnes og Tarjei Leer-Salvesen sammen med Fædrelandsvennen, fikk hederlig omtale.

Flaviusprisen 2015 ble delt ut under varslerfrokosten som ble arrangert i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen på Kulturhuset i Oslo tirsdag morgen.

Prisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

Det var journalist i Kommunal Rapport Vegard Venli som stakk av med hovedprisen, mens politiker og Leder i Partiet Rødt fikk hederlig omtale for offentliggjøringen av Lindeberg-rapporten, og journalist Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen fikk hederlig omtale for Innsyn.no.

– Prisvinneren deler av sin kunnskap ikke bare når det gjelder bruken av aksjonærregisteret, men også i andre saker, gjennom klagehjelp, foredrag og rådgivning. Hans engasjement for innsyn inspirerer både innad i mediebransjen og ellers i samfunn, het det i juryens begrunnelse for prisvinner Vegard Venli.

I begrunnelsen for hederlig omtale til Bjørnar Moxnes la juryen vekt på en banebrytende dom i tingretten for praktiseringen av taushetsplikten i Norge:

– Tingretten slo fast at kommunen gjennom flere punkter i realiteten hadde beskyttet seg selv og sine ansatte mot at kritikk mot deres tjenestehandlinger kom frem i offentligheten. Som følge av dommen har Fylkesmannen gjort om sitt vedtak i denne saken og frigitt de samme opplysningene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler nå alle andre fylkesmenn og kommuner om å lese – og rette seg etter – dommen. Ingen av disse konsekvensene hadde andre i Kommune-Norge kunne nyte godt av, uten Erling Folkvords kunnskap om hvordan reglene om taushetsplikt virkelig var å forstå og Bjørnar Moxnes sin evne til å stole på vurderingene, og mot til å ta opp kampen mot hele kommunens maktapparat og – i siste instans – politiet. Paradoksalt nok måtte det altså en kommunist til for å fastslå betydningen av åpenhet overfor et borgerlig flertall i Oslo kommune, fastslo juryen.

Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen fikk hederlig omtale for sitt arbeid med Innsyn.no – der ikke-søkbare pdf-er og postjournaler er gjort søkbare:

Med enkle grep gjorde dermed Salvesen og Fædrelandsvennen det som egentlig etter grunnloven er Statens oppgave: Å legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Juryen håper innsyn.no fortsetter å utvikle seg, at flere kan få gleden av å bli oppmerksom på og dra nytte av siden, og at flere offentlige organer lar seg inspirere til å gjøre sine postjournaler søkbare på samme måte, oppfordret juryen i sin begrunnelse.

Juryen har bestått av juryleder Anine Kierulf (forsker ved Senter for menneskerettigheter og juryleder), Alexander Øystå (redaktør i Vi Menn og assisterende direktør i Egmont Publishing) og Ståle Hansen (journalist i NRK).

Les alle begrunnelsene her:
FLAVIUSPRISEN 2015 – VENLI

HEDERLIG OMTALE MOXNES

HEDERLIG OMTALE SALVESEN OG FÆDRELANDSVENNEN