Det kongelige hoff mot Se og Hør

Se og Hør ble felt i Pressens Faglige Utvalg i klagen fra Det kongelige hoff.

Det var totalt åtte saker som fikk full behandling på PFUs møte tirsdag 25. juni. I de resterende sju, konkluderte utvalget slik:

032/12 – Surrogatiforeningen mot Verdens Gang IKKE BRUDD

071/13 – NN mot Vi Menn IKKE BRUDD

083/13 – Aage Pedersen as mot NRK Sápmi IKKE BRUDD

090/13 – Olav Torheim mot Næravisa BRUDD

096/13 – Ulf A. Seljelid mot Adresseavisen BRUDD

097/13 – Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) mot Finnmark Dagblad IKKE BRUDD
132/13 – Nord-Aurdal kommune mot Valdres BRUDD

Sak 110/13 Hjelmeland Sparebank mot Stavanger Aftenblad ble utsatt.

Alle PFUs uttalelser vil bli publisert i PFU-basen .