Den store journalistprisen

Send inn forslag på kandidater nå. Den store journalistprisen deles i år ut i Bergen 7. mai.

Prisen for 2014 skal tildeles en medarbeider eller en gruppe medarbeidere som

det siste året har gjort en særlig prisverdig innsats på journalistikkens område.

Hensikten med prisen er å oppmuntre til og hedre kvalitet i journalistikken. Prisen

kan være en belønning for en enkeltstående prestasjon eller for journalistisk arbeid

over tid. Den kan tildeles medarbeidere både i trykt presse, nettpublikasjoner, radio
og fjernsyn. Prisen kan gis for alle felter av journalistikken.

Den store journalistprisen, som er på 100 000 kroner, utdeles gjennom Norsk

Presseforbund. Bak prisen står også Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening,

Mediebedriftenes Landsforening, Norsk rikskringkasting, TV 2 og Den Norske

Fagpresses Forening. Norsk Presseforbunds styre har oppnevnt en egen jury som
skal kåre prisvinneren.

Enhver kan sende inn forslag på kandidater til Den store journalistprisen.

Forslagene skal være begrunnet, og må sendes innen 28. mars til:
Norsk Presseforbund, Postboks 46 Sentrum, 0107 Oslo, eller på e-post til Kjersti Løken Stavrum

I fjor gikk prisen til Kjetil Alstadheim, journalist og kommentator i Dagens Næringsliv.

Les begrunnelsen her.