Den store journalistprisen til Dagbladet

22. juli-dokumentaren «Tomrommene» av Trude Lorentzen, Eivind Sæther og Adrian Øhrn Johansen er tildelt Den store journalistprisen 2012.

«Tomheten etter ofrene utforskes i ord, lyd, stillbilder og levende bilder. Til sammen en dokumentar som bidrar til at de livene som ble revet bort, likevel ikke blir glemt, av en offentlighet som kanskje til tider har vært mer opptatt av drapsmannen enn av hans ofre.»

Les hele juryens begrunnelse her: