Dagens PFU-møte

Tirsdag 23. september samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å behandle en lang rekke klagesaker.

Sak 319/13 ? Adv.fullm. Ahmed Taha pva. klient mot Verdens Gang

Sak 349/13 ? Adv.fullm. Ahmed Taha pva. klient mot Utrop

Sak 351/13 ? Adv.fullm. Ahmed Taha pva. klient mot Stavanger-Avisen

Sak 179/14 ? NAV Hordaland mot Bergensavisen

Sak 180/14 ? NAV Hordaland mot Strilen

Sak 184/14 ? Marte Frimand-Anda mot Dagbladet (Magasinet)

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk».

Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Se vår ordliste her

Åpenhet i PFU

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV

Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider. I tirsdagens møte vil følgende saker bli overført:

Sak 186/14 ? First House mot Aftenposten

Sak 140/14 ? Christian Kråkenes mot NRK (Hordaland)

Sak 141/14 ? Christian Kråkenes mot TV 2

Sak 142/14 ? Christian Kråkenes mot Bergens Tidende

Sak 143/14 ? Christian Kråkenes mot Bergensavisen

Sak 344/14 ? Håkon Stang mot Halden Arbeiderblad

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her