Ankesak om soningsforhold som i tingretten

Gjennomføringen av ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik blir tilsvarende som ved Oslo tingretts behandling.

Borgarting lagmannsrett informerer om følgende:

«Ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik starter tirsdag 10. januar 2017. Borgarting lagmannsrett skal gjennomføre forhandlingene i Telemark fengsel, avdeling Skien. Det er satt av seks dager til saken,  med rettsfri mandag 16. januar.

Praktiske forhold og gjennomføring vil bli tilsvarende som under Oslo tingretts behandling av saken. Pressen vil få tildelt 45 plasser i Telemark fengsel. Det vil i tillegg være mulig å følge forhandlingene på videooverføring i en av våre rettssaler i Keysers gate 13 i Oslo. Der vil også publikum for øvrig kunne få plass. NRK skal stå for overføringen.

Vi ber i denne omgang om at den enkelte redaksjon/mediehus melder inn følgende:

  • Ønsket antall plasser, både i Telemark fengsel og i Borgarting lagmannsrett
  • Kontaktperson

Frist: 1. november 2016 til presse.borgarting@domstol.no.

De som ønsker å følge saken i fengselet må søke om akkreditering. Etter fristens utløp vil vi raskt melde tilbake til kontaktpersonene om hvordan plassene blir fordelt, og deretter starte akkrediteringsprosessen for de som ønsker å komme inn i Telemark fengsel. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt personkontroll av alle som skal inn i fengselet.»