22. juli-kommisjonen til Åpenhetstinget

Hvorfor trenger journalister innsyn i nødsamtaler? Og hvorfor vil 22. juli-kommisjonen holde mye av sitt materiale skjult for offentligheten i 60 år?

Disse og langt flere spørsmål blir besvart under Åpenhetstinget 27. september. Blant innlederne er Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder for 22. juli-kommisjonen, og statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet. Jurist Jostein Vrist ved Sykehuset Østfold forteller om deres erfaringer fra programserien Alarm 113 (TV 2), der nødsamtalene var bærende elementer. Dette sykehuset var også det første i landet til å publisere meldinger om uønskede hendelser.

Tidligere leder i Offentlighetsutvalget, journalist Hanne Wien, viser deltagerne hvordan de får tak i opplysninger forvaltningen ikke ønsker å gi fra seg. Og Flaviusjuryen deler ut Norsk Presseforbunds åpenhetspris til et av samfunnets forbilder innen åpenhet.

Hele programmet finner du under.

Åpenhetstinget er åpent for alle og koster kr 500 inkl. lunsj. Vil du melde deg på, send en e-post til ingrid.torp@presse.no

Se også hva VGs Bernt Olufsen skrev om Åpenhetstinget 2011. Han savnet flere journalister.

Program, Åpenhetstinget 2012

Oslo Kongressenter, torsdag 27. september

1000-1015: Åpning ved leder i Offentlighetsutvalget Siri Gedde Dahl

1015-1145: ?- Mitt navn er kommandør Anders Behring Breivik (?). Jeg ønsker å overgi meg.?

Hvorfor er lydlogger fra ambulansetjeneste, brann, politi og andre viktige kilder for journalister? Lydfilene behandles forskjellig og etter en rekke ulike lover. Derfor ble for eksempel flere politilogger fra 22. juli rutinemessig slettet. Offentlighetsutvalgets lydloggruppe har undersøkt lydloggenes stilling og bruk. De møter statssekretær Robin Martin Kåss fra Helse- og omsorgsdepartementet og jurist Jostein Vist fra Sykehuset Østfold til debatt.

1145-1200: Utdeling av Flaviusprisen 2012

1200-1245: Lunsj

1245-1315: Slik får du opplysningene de ikke vil gi deg.

Det er enkelt å be om innsyn i opplysninger, men lett å gi opp hvis man får avslag. Budstikka-journalist Hanne Wien viser deg veien gjennom byråkratiet og gir deg en oppdatert startpakke for innsyn.

1315-1330: Pause

1330-1445: Åpenhet i 22. juli-kommisjonen

22. juli-kommisjonen har bedt om innsyn i alt som skjedde før, under og etter bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Selv har den blitt kritisert for å holde sitt eget materiale unna offentligheten.

Sekretariatsleder Bjørn Otto Sverdrup forteller om offentlighetsvurderingene som ble gjort i forkant av, underveis i og etter arbeidet med rapporten. Han utfordres av Per Anders Johansen, journalist i Aftenposten.

1445-1500: Pause

1500-1600: Etter 22. juli-rettssaken: Fikk media mulighet til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag?

NPs mediegruppe, ledet av generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening, evaluerer dekningen av rettssaken.