2013-statistikken: Rekordmange klager til PFU

PFU mottok 377 klager i 2013. Det er flere enn noensinne.

Utvalget behandlet 364 klager og avga 135 uttalelser. 60 av disse endte med brudd på god presseskikk, åtte endte med kritikk. Dermed er den totale fellelsesprosenten på 50,4 – den høyeste på ti år. Flest brudd var det på punkt 4.14, som krever at de som utsettes for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Hovedstatistikken finnes her:

Bruddstatistikken finnes her:

Oversikt over innklagede redaksjoner og utfall av klagebehandlingen finnes her: