2011 ble rekordår

Pressens Faglige Utvalg har i 2011 mottatt 354 klager, flere enn noen gang tidligere.

Utvalget har behandlet 339 klager og avgitt 151* uttalelser. I 57 saker har utvalget konkludert med brudd på god presseskikk, mens ti saker har endt med kritikk. I 84 av sakene konkluderte utvalget med at redaksjonene ikke hadde brutt god presseskikk, dette innebærer en bruddprosent på drøyt 44.

Årsaker til brudd

Nok en gang er det mangelen på samtidig imøtegåelse som har medført flest brudd på god presseskikk. Punkt 4.14. i Vær Varsom-plakaten, som omhandler dette, er vist til 26 ganger i PFUs uttalelser fra 2011. 16 ganger har utvalget knyttet fellende uttalelser til sviktende kildekritikk og -kontroll av opplysninger, som er omtalt i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2., og også dette er et punkt som går igjen de senere årene.

22.juli-klager

PFU har mottatt 36 klager på dekningen av bombingen og massakren 22. juli, og 35 av disse sakene er behandlet så langt. I fem saker har utvalget konkludert med brudd på god presseskikk, en av disse var en A- og B-klage (se fotnote) på samme forhold. Ti klager har endt med konklusjonen ikke brudd, og blant disse er også én A-, B- og én A-, B-, C-klage. Det er med andre ord avgitt syv unike uttalelser med denne konklusjonen. Resten av de såkalte terrorklagene er trukket, henlagt, avvist eller behandlet forenklet da det, etter utvalgets mening, ikke har foreligget brudd på god presseskikk.

*Fire av sakene er såkalte A-, B-, C-klager, der flere har klaget over samme artikkel/reportasje. Det er dermed avgitt 147 unike uttalelser, men i 151 saker. Se mer om dette i fotnotene til hovedstatistikken.