arkiv: 2002

2002

juni

059/02

PFU-SAK NR. 02-059 PFU-SAK NR. 059/02 KLAGER: Adv. Dag Olav Riise p.v.a. klient ADRESSE: Postboks…

les mer

2001

september

105/01

_PFU-SAK NR PFU-SAK NR. 105/01 KLAGER: Adv. Dag Olav Riise, adv. firma Ytterbøl & Co. AS, ADRESSE:…

les mer

april

038/01

PFU PFU-SAK NR. 038/01 KLAGER: Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Veierød pva. klient ADRESSE:…

les mer