Den store journalistprisen 2017

Frist for nominasjon til Den store journalistprisen 2017 er tirsdag 7. februar 2017.

Prisen for 2017 skal tildeles en medarbeider eller en gruppe medarbeidere som det siste året (2016) har gjort en særlig prisverdig innsats på journalistikkens område.

Hensikten med prisen er å oppmuntre til og hedre kvalitet i journalistikken. Prisen kan være en belønning for en enkeltstående prestasjon eller for over tid. Den kan tildeles medarbeidere innenfor alle journalistiske områder og plattformer.

Den store journalistprisen, som er på 100 000 kroner, utdeles gjennom Norsk Presseforbund. Bak prisen står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk rikskringkasting, TV 2 og Fagpressen.

En jury oppnevnt av Norsk Presseforbunds styre kårer prisvinneren. Juryleder er Harald Stanghelle i Aftenposten. Prisen deles ut på et arrangement i Trondheim tirsdag 13. juni 2017.

Enhver kan sende inn forslag på kandidater til Den store journalistprisen. Forslagene skal være begrunnet, og må foreligge hos oss senest i løpet av tirsdag 7. februar 2017, adressert til:

Norsk Presseforbund,
Rådhusgt. 17,
0158 Oslo,
eller nils.oy@presse.no