Medieåret 2016

Medieorganisasjonene oppsumerte medieåret 2016 onsdag 11. januar 2017. <br /> Her kan du se opptaket fra arrangementet.

Program for «Medieåret 2016» var:

  1. Velkommen, ved NPs generalsekretær, Nils E. Øy
  2. Åpenhet og innsynsrett i 2016, ved Siri Gedde-Dahl, leder for Pressens Offentlighetsutvalg (POU).
  3. Etisk oversyn, PFUs avgjørelser i 2016, ved Alf Bjarne Johnsen, leder for Pressens Faglige Utvalg (PFU).
  4. Kommentarer til de to presentasjonene, med særlige utfordringer til å sette fjorårets erfaringer inn i en større sammenheng, og særlig overfor medienes utfordringer i årene fremover:
  • Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, om POU-rapporten
  • Margrethe Geelmuyden, kommunikasjonsrådgiver Geelmuyden Kiese, om PFU-rapporten

Deretter var det invitert til «samtidig imøtegåelse» fra medier og myndigheter som ble kritisert i presentasjonene, og kommentarer fra medieorganisasjonene.