Hva skjedde på legevakten?

Erik Are Stedt (35) døde på legevakten etter et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider. Nå skal Høyesterett avgjøre om vi har krav på å få vite hva som faktisk skjedde.

Få dager etter at Høyesterett har avsagt en viktig og prinsipiell kjennelse om kildevern, starter en ny sak i Høyesterett som handler om hva pressen har krav på av informasjon fra politiet for å kunne ivareta sin oppgave som offentlig vakthund.

Saken gjelder den 35 år gamle Erik Are Stedt som mistet livet på legevakten i Oslo som følge av et kvelertak som ble holdt i 58 sekunder.

Bakgrunnen for hendelsen var at den psykisk syke 35-åringen oppsøkte Sentrum politistasjon i Oslo fordi han følte seg forfulgt av IRA og ville anmelde dette til politiet. Politiet mente han trengte helsehjelp og kjørte ham til legevakten. Der fikk de to politibetjentene beskjed om at Stedt skulle innlegges, og de ble bedt om å vente for å bistå med transport til sykehuset.

På dette tidspunktet ble Stedt utagerende, og han havnet i et basketak med de to politibetjentene. En ambulansearbeider som var tilstede på legevakten grep inn for å bistå. Det var under dette basketaket det dødlige halsgrepet ble gjennomført. Spesialenheten og Riksadvokaten har i ettertid henlagt saken mot de involverte, som «intet straffbart forhold». Ifølge påtalevedtaket var det klare avvik mellom vitneforklaringene og forklaringene fra politibetjentene om hvorvidt Stedt gikk til angrep eller forsøkte å flykte.

Overvåkingsvideo
Hendelsen ble fanget opp av overvåkingsvideoen på legevakten. Denne har NRK og flere andre medier bedt om å få utlevert, og fått nei, først av Riksadvokaten, deretter av både tingretten og lagmannsretten. Dette til tross for at foreldrene til Stedt (som selv har sett videoen) har gitt klart uttrykk for at de ønsker at mediene skal få se videoen.

NRK har nå tatt saken til Høyesterett, med Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund som partshjelpere. NRK mener tilgang til overvåkingsvideoen er så viktig at den har vern etter EMK art. 10 (ytringsfrihet). Dette betyr at det å nekte å utlevere videoen er et inngrep i ytringsfriheten. Hvis man skal kunne gripe inn mot ytringsfriheten, stilles det veldig strenge krav. NRKs påstand er at disse kravene ikke er oppfylt, og at påtalemyndigheten har krenket NRKs ytringsfrihet ved å holde tilbake videoen.

At medienes rett til informasjon i viktige saker kan ha vern etter EMK art. 10 er, foruten en rekke EMD-dommer, også fastslått av norsk Høyesterett i Treholt-dommen. Riksadvokaten mener imidlertid dette ikke gjelder straffesaksdokumenter.

Norsk Presseforbund er engasjert i saken fordi vi mener den er prinsipiell og viktig. Mediene skal kontrollere maktapparatet og beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra det offentlige. I denne saken er overvåkingsvideoen det nærmeste vi kommer sannheten på å kunne fortelle hva som faktisk skjedde på legevakten. Derfor mener vi også det ikke er riktig at hensynet til offentlige tjenestepersoner – de som var tilstede – skal gå foran samfunnets krav på å få vite hva som skjedde med Erik Are Stedt før han døde.

Saken starter kl 09:00 i Høyesterett i morgen og onsdag. Advokat Anne-Hilde Storm kjører saken for NRK, mens advokat Jon Wessel-Aas representerer partshjelperne.