Gratulerer, Trondheim!

I går ble Trondheim kommune tildelt Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris 2015. Pressens offentlighetsutvalg var blant dem som nominerte kommunen. Les utvalgets begrunnelse her.

I går fikk Trondheim kommune Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris for å ha gitt ut 1781 avviksmeldinger da Adresseavisen ba om innsyn.

– Trondheim kommune har vist beste praksis i bruk av Offentlighetsloven og satt et eksempel til oppfølging, skriver Kommunikasjonsforeningen i en pressemelding.

Pressens offentlighetsutvalg er godt fornøyd med tildelingen, og var også blant dem som nominerte kommunen.  Her er utvalgets begrunnelse til nomineringen:

«I mars i år ga Trondheim kommune etter innsynskrav fra Adresseavisen, innsyn i 1781 alvorlige avviksmeldinger ved kommunens sykehjem og hjemmebasert omsorg. Se uttalelse fra Pressens offentlighetsutvalg her.

Selv om dette en åpenhet som følger av offentleglova, viser praksis i andre kommuner at dette ikke er selvsagt. Oslo kommune ga ikke innsyn (kun statistikk), mens Bergen kommune hevder de ikke har systemer til å gi ut denne type meldinger.

Innsynet førte til at Adressa, midt i valgkampen, kunne publisere en reportasje med de 100 mest alvorlige hendelsene, etter en systematisk gjennomgang av alle de 1781 avviksmeldingene.

Praksisen i Trondheim kommune ga solid grunnlag for kritikk mot de kommunene som holdt tilbake de samme opplysningene. Det er verdifullt på et område der mediene ofte blir møtt med argumenter som personvern og at ting blir for arbeidskrevende. Hemmeligholdet i Oslo fikk mye kritikk fra politisk hold, og har nå ført til at byråden i Oslo sier at de vil offentliggjøre meldingene.

Journalistene i Adressa melder dessuten om merkbar bedring i innsynspraksisen til Trondheim kommune. I de senere årene er det gitt innsyn i dokumenter som har avdekket kritikkverdige forhold i kommunen, som «Kraftfondsaken», «De glemte barna» og «Helsereisene».

Praksisen viser en kommune som tar åpenhet og prinsippet om meroffentlighet på alvor, og som baner vei for en bedre praksis i resten av landet. Det er også dokumentasjon på at åpenhet handler vel så mye om kultur og vilje, som lov og rett. Dette fortjener å bli lagt merke til, gjerne i form av Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris».