11 grunner til å lese denne artikkelen

PFUs maimøte endte i elleve fellelser. Les og lær.

1.
Kamille Kids ble kritisert fordi bladet publiserte bilde av barn i en intim situasjon uten å ha forelagt bildet for foresatte. PFU presiserer at det er redaksjonens ansvar at premissene for intervju og bilder er klare.

2.
Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk, en såkalt «hale». Opdalingen fikk kritikk (en mildere form for fellelse) på grunn av dette.

3.
Titler skal ha dekning i stoffet. Varden ble felt på grunn av tittelen «Kristian vil åpne en lukket klubb for gutter» da det i brødteksten ble opplyst at også jenter var velkomne.

4.
I omtale av dødsfall må man ta hensyn til hvordan omtalen kan virke på pårørende. NRK fikk kritikk for å ha publisert bilder av avdødes eiendeler og at dødsfallet feilaktig ble indeksert som «drap» i NRKs nettspiller.

5.
Også Akershus Amtstidende ble felt på grunn av omtale av et dødsfall. Avisen hadde på unødig vis koblet et dødsfall til selve funnstedet (møteplass for homofile). Det var imidlertid kjent for redaksjonen på publiseringstidspunktet at en obduksjonsrapport pekte i retning av naturlig dødsårsak. Det var også kjent at politiet ikke så dødsfallet i sammenheng med funnstedet.

6.
En lederartikkel rettet harde beskyldinger mot en aktør i en hotellsak, og PFU mente Helgelands Blad skulle anstrengt seg mer slik at et tilsvar fra klager ble publisert.

7.
Også NRK brøt tilsvarsretten da mannen som redaksjonen hadde omtalt som «høyreekstrem aktivist» ikke fikk et tilsvar publisert. Artikkelen som mannen klaget inn, omhandlet en annen person og klageren var kun referert til i saken.

8
Husk å følge med i kommentarfeltene. Drammens Tidende ble felt for at det i kommentarfeltet ble publisert nye konkrete påstander om at en navngitt festivalarrangør skyldte mannen i kommentarfeltet penger. Også selve artikkelen, som var en sitatsak, ble felt, fordi DT ikke tok med den mest sentrale delen av klagers samtidige imøtegåelse.

9.
Vær forsiktig med bruk av bilder i andre sammenhenger enn den opprinnelige. Romerikes Blad ble kritisert for å ha brukt arkivfoto av et identifiserbart barn, tatt under et skirenn, som illustrasjon i en politisk kronikk.

10.
TV 2 hjelper deg ble felt fordi kanalen ikke hadde sannsynliggjort eller på annet vis underbygget de sterke påstandene som kilden i innslaget kom med mot selskapet Q-park.

11.
Påstander om at en navngitt person skulle ha koblinger til en terroristbevegelse i USA er en så sterk påstand at den ikke kunne stå uimotsagt, mener utvalget som felte Varden fordi avisen ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at det var umulig å få kontakt med klager og derfor brøt kravet til samtidig imøtegåelse.

 

Flere uttalelser ligger allerede i PFU-basen, og flere kommer.